• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   •  
    اعضا

    کمیسیون نرم افزار

     

    اعضا:

    1-آقای سید علیرضا حسینی(عضو اصلی)-فروشگاه داده پرداز-مشاور رتبه3

    2-آقای علیرضا اسحاقی(عضو اصلی)-مشاور رتبه3

    3-آقای محمدحسن خسروی(عضو اصلی)-فروشگاه کامپیوتر رسا-مشاور رتبه3

    4-آقای مصطفی ملکانه(عضو اصلی)-عضو حقیقی

    5-آقای محمد رادمرد(عضو اصلی)-فروشگاه راد سیستم

    6-خانم مریم ایل بیگی(عضو اصلی)-فروشگاه ایرانیان(آقای کاظم معماری نماینده خانم ایل بیگی)

    7-آقای مهدی کاری(عضو اصلی)-مشاور رتبه3

    8-خانم راضیه رحمانی(عضو علی البدل)-عضو حقیقی

    9-خانم پریسا خیاط(عضو علی البدل)-عضو حقیقی

    10-آقای پژمان مرغوب(عضو علی البدل)-عضو حقیقی

    11-آقای میثم اختر(عضو علی البدل)-عضو حقیقی

     

    مسئول کمیسیون نرم افزار:آقای کاظم معماری-مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان

    رابط هیئت مدیره در کمیسیون نرم افزار:آقای سیدعلیرضا حسینی-فروشگاه داده پرداز

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی می باشد.
مجری: پورتال سامان