•  
    چارت سازمانی

    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی

    مجمع عمومی موسس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی در تاریخ 23/12/1391 با حضور اعضای سازمان تشکیل و موضوعات زیر به تصویب مجمع رسید.
    1- اساسنامه پیشنهادی نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی به تصویب رسید.
    2- روزنامه آوای خراسان جنوبی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.
    3- انتخابات هیات مدیره (شاخه شرکتها ، فروشگاه ها و مشاوران) برگزار و افراد ذیل برای مدت سه سال به عنوان اعضای هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی برگزیده شدند:
    1. خانم بتول مهرشاد (عضو اصلی)
    2. آقای حسین نجاری (عضو اصلی)
    3. آقای امین جلیلیان (عضو اصلی)
    4. آقای مجید حسن زاده (عضو اصلی)
    5. آقای سید علیرضا حسینی (عضو اصلی)
    6. آقای هادی سورگی (عضو علی البدل)
    7. آقای جواد اسحاقی (عضو علی البدل)
    بازرسین:
    آقای مهدی راستگو به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی باقری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
    ضمناً مطابق تبصره ماده 16 اساسنامه، اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک خزانه دار به همراه رئیس هیات مدیره یا دبیر و مهر نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی معتبر خواهد بود.

     

    هم اکنون خانم بتول مهرشاد به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای مجید حسن زاده به عنوان خزانه دار و آقای حسین نجاری به عنوان دبیر مشغول به فعالیت می باشند.
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی می باشد.
مجری: پورتال سامان